KUNNGJØRINGER

Kunngjøring Furhagen

Melding om oppstart av detaljregulering for Furhaugen, gnr. 57, bnr. 8 - Midtre Fjell, Fjell kommune. I samsvar med plan og bygnings...

Kunngjøring Eide hamn 2020

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN , GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002. I samsvar me...

Kunngjøring Eide hamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN, GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002.I sam...

Kunngjøring Mindemyren

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 159, BNR. 81, DELFELT S19 OG S20 MINDEMYREN , BERGEN KOM...