KUNNGJØRINGER

Kunngjøring Mindemyren

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 159, BNR. 81, DELFELT S19 OG S20 MINDEMYREN , BERGEN KOM...
177.orig.2877b958316a0632f14202ddba4716ca

Kunngjøring Furhagen

Melding om oppstart av detaljregulering for Furhaugen, gnr. 57, bnr. 8 - Midtre Fjell, Fjell kommune. I samsvar med plan og bygnings...
Nordgardsvegen_varselkart_11-03-2021

Kunngjøring Nordgardsvegen

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FANA, GNR. 40, BNR. 1007 M. FL., NORDGARDSVEGEN SKJOLD, PLAN-ID 70300000.  ...
Varselkart_Hyllestad_2021_utvidet_planområde_A4

Kunngjøring Eide hamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIDE HAMN, GNR 35 BNR 14 MFL., EIDE, HYLLESTAD KOMMUNE, PLAN-ID 2020002.I s...

Kunngjøring Mindemyren

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR ÅRSTAD, GNR. 159, BNR. 81, DELFELT S19 OG S20 MINDEMYREN , BERGEN KOM...