ENERGIMERKING

Energimerking er en viktig del av prosjektering av bygg. 
sha-koordinering

VÅRE TJENESTER

Energimerking

En varmetapsberegning gir kontroll og dokumentasjon på om tiltaket tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift. A/STAB har kunnskap og programmer for å utføre beregningen. 

Det er et krav at de fleste bygninger over 50kvm skal være energimerket. 

Energimerking i henhold til teknisk forskrift

Bygningen kontrolleres mot gjeldende forskriftskrav og standard.

For å sikre at minimumskravet for byggverket ivaretas, skal det foretas en energiberegning av bygningen før oppføring.

Varmetapsberegningen kan utføres for å dokumentere valgte løsninger, eller for å finne gode løsninger for ditt bygg.

Energimerking av eksisterende bygg

Når et bygg skal selges forlanges det ofte at bygget merkes med energiklasse etter karakterene A til G hvor A er såkalte passivhus og «best in test».

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
pa@a-stab.no

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.