ANSVARLIG SØKER (SØK)

  • Realiser byggedrømmen med profesjonell bistand 
  • En profesjonell byggesøknad gir gjerne smidig saksbehandling. Vi er eksperter på regelverket  
  • Lokal kunnskap gir større muligheter til å realisere prosjektet, Vi har lang erfaring med byggesaker på Vestlandet og kjenner de kommunale rutinene  
  • Tidlig avklaringer av hva som er gjennomførbart kan spare store beløp. Vi kjenner regler , unntak og lokale praksis, det gir god pekepinn på hva som er gjennomførbart i din kommune  

Vi tilbyr VA rammeplan

VÅRE TJENESTER

Ansvarlig for Byggesøknad eller Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaksprosessen og har derfor en rekke oppgaver.

A/STAB AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og har lang og bred erfaring med byggesaker. Vår oppgave som ansvarlig søker er å gi råd i forbindelse med byggeprosessen i de utfordringene som ligger i byggesaken, ivareta plan- og bygningslovgivningen og være bindeleddet mellom kommunen, tiltakshaver og involverte foretak. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for tiltakshaver og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

Brannkonsept hos A/Stab

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Knut Hjertholm
Partner / Daglig leder
T: 90 14 12 77
knut@a-stab.no

Knut Hjertholm er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.