UTFØRELSE

Effektiv drift er viktig, og A/STAB er din beste partner på veien. På byggeplassen har vi alltid en hånd på rattet slik at du kan føle deg trygg.

PROSJEKT-
ADMINISTRASJON

A/STAB utfører alle typer prosjektledelse og prosjektadministrasjon, herunder prosjekteringsledelse, prosjektgruppeledelse, prosjekteringsgruppeleder og prosjektledelse.

Vi har også god erfaring som byggeleder og byggherreombud.

KONTROLL UTFØRELSE

A/STAB har erfarne ingeniører som utfører kontroller på byggeplassen. Dette gjelder bygningsfysikk som f.eks. tetthetsprøving og kontroll av vindtetting. Våtrom er et lovpålagt kontrollområde hvor A/STAB har erfarne ingeniører med våtromssertifikat til slike kontroller.

Kontroll utførelse (KUT), brannsikkerhet:

Vår kontroll av utførelse brannsikkerhet (at utførelsen samsvarer med prosjektert brannkonsept), sikrer at byggeier overtar bygget med dokumenterte branntekniske løsninger.

KUT sikrer også at branntekniske feil og mangler som avdekkes i forkant, eller tidlig i utførelsen, enkelt kan korrigeres.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
pa@a-stab.no

Roger Broderstad
Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.