BYGGTEKNISK PROSJEKTERING

A/STAB leverer tjenester knyttet til byggeteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1-3.
Vi utfører byggeteknikk som  omhandler design og konstruksjon i følge med byggesaker.
Vi tilbyr VA rammeplan

Prosjektering av Arkitektur tiltaksklasse 1:

 • Arkitektonisk utforming.
 • Konstruksjonssikkerhet.
 • Sikkerhet ved brann.
 • Planløsning.
 • Miljø og helse.
 • Bygningsfysikk, energi og lydforhold.

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være:

 • Enebolig, tomannsbolig og lignende mindre bygninger.
 • Endringer i eksisterende byggverk med små følger for arkitektonisk utforming.
 • Utendørstribuner, små bruer og tårn.

Ingen spesielle krav til uteareal og uterom.
Mindre krav til terrengtilpasning.

https://dibk.no/byggeregler/sak/3/9/9-4/

Tiltaksklasse 1

Kartlegging av farlig avfall ved rivning eller ombygging av byggverk og kartlegging av materialer som kan gjenbrukes.

RIBfy/bygningsfysikk, tiltaksklasse 1-2:

 • Prosjektering/utarbeidelse av premissnotat
 • Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse
 • Energimerking
 • Trykktesting

.

RIB/konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 1-3:

 • Prosjektering
 • Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse

RIG/Geoteknikk, tiltaksklasse 1-2:

 • Prosjektering
 • Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.
Brannkonsept hos A/Stab

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
pa@a-stab.no

Roger Broderstad
Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.