KONTAKT OSS

Generelle henvendelser: post@a-stab.no

Eiendomsutvikling: ellen@a-stab.no
Infrastruktur: thy@a-stab.no
Prosjektadministrasjon: pa@a-stab.no

Ulsmågvegen 7, 5224 Nesttun

Knut Hjertholm
Daglig leder
T: 90 14 12 77
knut@a-stab.no

Knut er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.

Magnus

Magnus Meinert
Avdelingsleder plan
T: 922 43 440
magnus@a-stab.no

Magnus er utdannet arealplanlegger fra Høgskulen på Vestlandet, med spesialisering innenfor arealplanlegging og byutvikling. Fra arbeidet med masteroppgaven har Magnus sett på barn og barnefamiliers bruk av nærmiljøet, og videre sammenlignet dette mot områdets fysiske utforming og organisering. Konklusjonene fra masteroppgaven er interessante sett i lys av dagens krav til fortetting og press på arealer. Arbeidet viser at gode nærmiljøer kan kombineres med høy tetthet gjennom god og helhetlig planlegging.

På bachelornivå har Magnus en grad i naturgeografi, med særlig fokus på prosesser som former landskapet og kartografi. Bakgrunnen fra naturgeografi er nyttig i arealplanlegging, og gir stor forståelse for hvordan et landskap har blitt til, og eventuelle implikasjoner det kan ha for planleggingen av et område.

Fra tidligere har Magnus erfaring fra rådgiving og utarbeiding av byggesøknader for boliger, fritids- og næringsbebyggelse. Magnus har også flere års erfaring med salg og detaljhandel både i privat- og proffmarkedet.

Roger Broderstad
Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.

Ellen

Ellen Høysæter-Fjelddalen
Avdelingsleder eiendomsutvikling
T: 901 96 356
ellen@a-stab.no

Ellen er utdannet jurist ved UiB og har siden 2012 jobbet innenfor eiendomsfeltet i både privat og offentlig sektor. Ellen arbeidet flere år med salg av fast eiendom, før hun i 2015 begynte som leder for plan- og byggesaksetaten i Austevoll kommune. Deretter arbeidet Ellen som advokatfullmektig, og senere som advokat, i Advokatfirmaet Pind hvor hun bistod private og offentlige kunder i saker knyttet til plan- og byggesak, forvaltningsrett og andre tilgrensende rettsområder innenfor eiendomsfeltet. Hun har solid kjennskap til prosessene med eiendomsutvikling fra A til Å, blant annet fra mulighetsstudier, planarbeid, utbyggingsavtaler, dispensasjonssaker, klageprosesser, fradeling- og byggesaker.

Thy

Thy Pham
Avdelingsleder Infrastruktur
T: 467 03 328
thy@a-stab.no

Thy er avdelingsleder for infrastruktur. Utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Bergen (nå HLV) med spesialisering innen teknisk samfunnsplanlegging. Hovedoppgaven hans ble tildelt beste bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk av RIF i 2014.
Våren 2016 gjennomførte han en etterutdannelse på NTNU innen Overvanns- og ledningsteknologi. Og for 2020-2022 holder han på med en Executive Master of Management-grad fra BI.
Han har siden 2014 opparbeidet seg bred erfaring fra VA-bransjen, innen både offentlig forvaltning og som rådgiver for prosjektering og utførelse av VA-anlegg.
Arbeidsområdene har vært innafor prosjektledelse, tidligfase prosjekter, detaljprosjektering, overvannshåndtering, byggherrerådgivning, myndighetshåndtering, kvalitetskontroll samt. fagansvarlig på større tverrfaglige prosjekter og mer. Arbeidserfaringen hans strekker seg fra VA-anlegg i både plasskrevende urbane strøk og til større offentlige samferdselsprosjekter.
Han har også bakgrunn fra offentlig forvaltning og kjenner godt til hvordan kvalitet og myndighetskrav skal ivaretas på moderne VA-anlegg. Og også oppdatert på gjeldende regelverk og krav fra VA-bransjen samt. bred erfaring innenfor tilhørende programvarer og beregningsverktøy.

Odd Inge Tungesvik
Avdelingsleder brann - Rogaland
T: 977 00 443
E-post: oit@a-stab.no

Odd Inge er avdelingsleder for brann i Rogaland. Han er utdannet ingeniør innen brannteknikk fra Høgskolen Stord Haugesund og har en sivilingeniørgrad fra Universitetet i Stavanger innen sikkerhet. Odd Inge har over 24 års erfaring som brannteknisk rådgiver, både som ingeniør, senioringeniør og som gruppe-/avdelingsleder.

Odd Inge har jobbet med de fleste type byggverk, alt fra verneverdig bebyggelse, eksisterende bygg og nybygg. Han har ustrakt erfaring innen brannteknisk status- og tilstandsvurderinger i eksisterende bygg. Utførte tilstandsvurderinger omfatter bl.a. skoler, barnehager, omsorgsbygg, publikumsbygg og kontorbygg. Odd Inge har også bred erfaring med både uavhengig kontroll av prosjektering (KPR) og kontroll av utførelse (KUT). Brannteknisk prosjektering av nybygg inkluderer barnehager og skoler, kontorbygg, helsebygg, hotell, fengsel, boligkomplekser og samfunnskritiske anlegg som vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, etc.

Kristine Heltzer Hjertholm
HR-ansvarlig
T: 980 71 070
kristine@a-stab.no

Kristine har en bachelorgrad i HR og personalledelse fra Høyskolen Kristiania og jobber som HR-ansvarlig i A/STAB. Hun deltar i alle ledd av ansattsyklusen,  utarbeider personalstrategi, overordnet kvalitetsstyringssystem, intern kommunikasjon og retningslinjer. Hun er i tillegg lønnsansvarlig i selskapet, samt kundeansvarlig for underleverandører på FM markedet.
Hun er også utdannet designer og har derav erfaring med teknisk tegning og kan bistå i prosjekter knyttet til byggesak.
Tidligere arbeidserfaring med flere år i administrasjon og support til ingeniøravdelingen i Aker Solution ASA.

Morten Hansen
Markedssjef
T: 918 33 660
E-post: morten@a-stab.no

Kjetil Bøe
Økonomisjef
T: 982 40 303
E-post:kjetil@tyrlanna.no

Ine Askevold Hansen
Arealplanlegger/ Arkeolog
T: 922 36 673
ine@a-stab.no

Ine er arealplanlegger/ arkeolog med master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med kulturminneregistrering, forvaltning og planprosesser gjennom arbeid som arkeolog/feltleder ved ulike fylkeskommuner og museer. Som feltleder har hun hatt ansvaret for prosjektledelse og prosjektadministrasjon av kulturminneregistreringer (forundersøkelser) i felt, samt innmålingsarbeid.
Ine er videre utdannet innen landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet i 2019. Hun har spesiell fordypning innenfor områdene arealplanlegging, vei- og sykkelplanlegging, byutvikling og transformasjon av tettstedsområder.
Ine jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter og stedsanalyser for detaljreguleringsplaner. Hun utarbeider også kulturminnedokumentasjon og kulturhistoriske analyser som kommuner krever i forbindelse med privat planarbeid og byggesaker.

Anna

Anna Skogen Holst
Arealplanlegger
T: 950 93 994

anna@a-stab.no

Anna fullførte masterutdanningen Areal og Eiendom i 2022 fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), avd. Bergen. Hun har også fullført en bachelorgrad fra Landmåling og Eiendomsdesign våren 2019 (HVL). Utdanningsløpet hennes har særlig fokus på arealplanlegging, vegplanlegging og byutvikling.
Anna har mange års erfaring fra serviceyrket, dette har gitt henne gode egenskaper innen kundebehandling. Hun har også noe erfaring som eiendomslandmåler.
Anna jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter for reguleringsplaner.
Som nyutdannet er Anna svært motivert for å bruke sin kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen arealplanlegging.

Mads Sæle Rønhovde
Arealplanlegger
T: 413 63 082
E-post: mads.ronhovde@a-stab.no

Mads fullførte masterutdanning sin i Areal og Eiendom i 2023 fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), avd. Bergen. Han har også en bachelor i Landmåling og Eiendomsdesign som han fullførte i 2020 (HVL). Studiene har et bredt spekter av tekniske og eiendomsrelaterte fag, med fokus på byutvikling, veiplanlegging og arealplanlegging​.Mads har erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, hvor han har jobbet som både oppmålingsingeniør og fagarbeider innen betongfaget.Mads jobber i planavdelingen i A/STAB med utarbeiding av plandokumenter for reguleringsplaner.Som nyutdannet er Mads svært motivert for å bruke sin kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen arealplanlegging

Martine

Martine Sønstabø Mjelstad
Prosjektingeniør VA
T: 942 83 540
martine@a-stab.no

Martine er utdannet byggingeniør fra Oslomet - storbyuniversitetet våren 2021. Her tok hun studieretningen teknisk planlegging hvor fokuset var inn mot vann- og miljøteknikk, veg- og arealplanlegging samt bærekraftig byutvikling. Fra tidligere har Martine studert både ledelsesfag og journalistikk. Gjennom sin varierte studiebakgrunn har hun opparbeidet seg varierte ferdigheter og kunnskap, samt fått erfaring innen blant annet ledelse og samarbeid.
I A/STAB er Martine ansatt som prosjektingeniør VA. Martine er nysgjerrig, og ønsker stadig å utvikle seg og tilegne mer kunnskap innen vann -og avløpsfaget.

Victoria Talleraas
Prosjektingeniør VA
T: 452 75 950
E-post: victoria@a-stab.no

Victoria er utdannet byggingeniør ved Høyskolen på Vestlandet (HVL), avd. Bergen i 2023. Her tok hun studieretningen plan, miljø og infrastruktur.Utdanningsløpet hennes har særlig fokus på VA og veiplanlegging. Fra tidligere har Victoria studert økonomi og jobbet mange år innenfor serviceyrket. Hennes tidligere erfaringer har gitt henne gode egenskaper innen kundebehandling. I A/STAB er Victoria ansatt som prosjektingeniør VA. Som nyutdannet er Victoria motivert for å bruke sin kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen rådgivning og prosjektering.

Monica

Monica Todne Haldorsen
Faglig leder byggesak
T: 48058471
mth@a-stab.no

Monica er utdannet energiingeniør ved Høyskolen i Bergen. Hun har flere års erfaring som byggesaksbehandler i Bergen kommune, hvor hun har opparbeidet seg god kjennskap til behandling av byggesaker og SØK byggesaker, med tilhørende kjennskap til lover og forskrifter, spesielt plan- og bygningsloven, saksforskriften (SAK 10) og byggteknisk forskrift (TEK 17). Som byggesaksbehandler i kommunen har hun kontrollert at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt i både små og større komplekse byggesaker. Hun har fulgt sakene fra mottakskontroll til førstegangs vedtak, gjennom igangsettingstillatelser og brukstillatelser, og helt til sakene avsluttes med ferdigattest.
I A/STAB har Monica rollen som Byggesaksrådgiver, og i byggesaker har hun som ansvarlig søker ansvar for hele byggesøknadsprosessen, fra A til Å.

Maria

Maria Kongestøl
Jurist/ Faglig leder eiendomsutvikling
T: 95870305

maria@a-stab.no

Maria er utdannet jurist med master i rettsvitenskap (2012), og videreutdanning i planrett (2018), fra Universitetet i Bergen.
Maria har jobbet med fast eiendom siden 2012, og har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun startet sin karriere med salg av fast eiendom i det private markedet, før hun deretter gikk over til offentlig forvaltning. Maria jobbet som juridisk rådgiver for rådmannen i Osterøy kommune, der arbeid med utbyggingsavtaler stod helt sentralt. I tillegg var Maria leder for Teknisk Forvaltning i kommunen, hvilket bestod av avdelingene byggesak, landbruk, kart og oppmåling.
Etter flere år i Osterøy kommune gikk Maria over til det private næringsliv. Hun ble ansatt i Rambøll for å få på plass en ny avdeling for eiendoms jus i Bergen. Avdelingen kom raskt i full drift, og Maria bistod både offentlige og private kunder med plan- og bygningsrett, grunnerverv, utbyggingsavtaler, og generell juridisk rådgivning i tilknytning til eiendomsutvikling.
Maria startet som faglig leder for Eiendomsutvikling i A/STAB i 2022.

Andreas

Andreas Rolland
Faglig leder prosjektadministrasjon/ Svilingeniør
T: 916 29 761
ar@a-stab.no

Andreas er utdannet sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk fra NTNU med fordypning innen prosjektledelse og har Bachelor innen militær Bygg- og Anleggsteknikk fra Krigsskolen. I Forsvaret har Andreas tjenestegjort i Ingeniørbataljonen siden 2015 og har erfaring innen anleggsdrift militært, inkludert etablering av skogsvei. I løpet av sine 8 år som yrkesmilitær har han vært innom både vernepliktig og profesjonell avdeling som leder på mildere nivå med ansvar for personell, drift og økonomi.

Mats

Mads Rakner
Prosjektleder
T: 986 35 352
mads@a-stab.no

Mads jobber som prosjektleder i avdelingen for prosjektadministrasjon. Han var ferdig utdannet byggingeniør med retning prosjekt- og byggeledelse ved Høgskulen på Vestlandet i 2020. I løpet av studiet har han hatt en praksis periode hos Bonava Norge, her var han en del av deres prosjekt og byggeledelsesgruppe.
Bacheloroppgaven skrev han i samarbeid med JM Norge med fokus på uheldige forhold på sentrumsnære byggeplasser. I tillegg til bachelorgraden, har han også studert ett år med økonomi ved Fairfield Univeristy i USA, samt bestått koordinatorskolen.

Kjetil Frøystein Larsen
Faglig leder brann
T: 909 14 910
kjetil@a-stab.no

Kjetil er faglig leder for brann. Utdannelse er mastergrad i sikkerhetsteknologi fra Universitetet i Bergen fra 2008, og bachelorgrad i prosessteknologi fra Høgskolen i Bergen fra 2006, med masteroppgave som omhandlet områdeklassifisering gass/soneutbredelse.
Brannteknisk kompetanse innen teknisk kartlegging, nybygg, eksisterende bygg, brannkonsept, branntegning, organisatorisk brannvern, brannverndokumentasjon, brannsikker ventilasjon og uavhengig kontroll for bygg i alle risiko- og brannklasser. Kjetil bistår også våre kunder ifm. teknisk sikkerhet, herunder blant annet risikovurderinger og farlig stoff/storulykkeforskriften.
Kjetil er A/STABs representant i RIF ekspertgruppe brannteknikk. Tidligere arbeidserfaring er innenfor risikoanalyse, teknisk sikkerhet og vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter on- og offshore for hhv. GexCon og Aker Solutions.

Trygve

Trygve Conradi
Brannrådgiver
T: 951 34 535
trygve@a-stab.no

Trygve er en svært engasjert og motiverende brannrådgiver, som bidrar med kreative løsninger og faglig tyngde. Spesielt fremheves hans spisskompetanse innen brannsikker ventilasjon. Trygve er utdannet siv.ing., og har vært brannsjef både i Bergen og i Drammen, samt brannrådgiver i flere foretak. Conradi AS var første brannrådgiver i Norge med sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse. I sin snart 50 års arbeidskarriere har han også gjennomført omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet innen brannvern, samt vært brannteknisk sakkyndig eller meddommer i en rekke sivile saker og straffesaker. Trygve begynte i A/STAB i 2018, og utfører blant annet uavhengige kontroller av brannkonsept, men også oppdrag som brannombud https://a-stab.no/drift/brannvern/#brannombud

Marius

Marius Hakvåg Gåsø
Senioringeniør brann
T: 986 00 270
marius@a-stab.no

Marius er utdannet branningeniør. Han fullførte sin Bachelorgrad ved Høgskolen på Vestlandet, avd. Haugesund i 2018. I 2019 ble han uteksaminert fra EAE Business School i Barcelona med graden Master i Internasjonal Business. Fra 2013 til 2014 gjennomførte han førstegangstjeneste som Brannvernassistent ved Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø.
Marius har, som følge av sin utdanningskombinasjon, tilegnet seg betydelig kunnskap og ferdighet, og er ikke redd for å påta seg nye utfordringer. Han arbeider som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både nye og eksisterende bygg.
I tillegg påbegynte han i 2021 en mastergrad innenfor brannsikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet som han nå tar på deltid ved siden av jobben.

Kim

Kim Ledahl
Brannrådgiver
T: 995 54 940
kim@a-stab.no

Kim jobber som brannrådgiver i brannavdelingen.

Han har utdannelse som Byggmester i tømrerfaget og er i tillegg BMTF sertifisert takstmann.

Kim har over 10 års arbeidserfaring innen brannsikring og brannvern, og har blant annet jobbet som prosjektansvarlig og daglig leder ved Bratex AS.
I bakgrunn har han også erfaring fra utførende arbeid som brannmontør.
Kim sin spisskompetanse er passiv brannsikring av eksisterende- og nybygg, og hans erfaring med brannsikring av byggverk i praksis er en styrke han har med seg inn i rollen som brannrådgiver.

Kim har god produktteknisk kunnskap, liker å tenke utenfor boksen og har et stort ønske om å heve bransjestandarden for brannsikring på Vestlandet.

Erica

Erica Lucia Thunes Hauge
Branningeniør
T: 417 69 119
erica@a-stab.no

Erica er utdannet branningeniør ved Høyskolen på Vestlandet (HVL), avd. Haugesund i 2022. Hun har tidligere arbeidserfaring innenfor salg og kundeservice hos Victoria AS, der god kundebehandling var høyt prioritert. Fra 2017-2018 gjennomførte hun førstegangstjeneste ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Hun jobber som rådgivende branningeniør i A/STAB med brannsikring av både eksisterende og nye bygg. Erica er motivert og ønsker bruke hennes kompetanse, samt tilegne seg ny kunnskap innen rådgivning og prosjektering.

Joachim Wollertsen
Brannrådgiver
T: 459 11 186
E-post: jw@a-stab.no

Joachim jobber som brannrådgiver i brannavdelingen.

Joachim arbeidet fra 2008 til 2015 med passiv brannsikring i Bratex AS, først om montør og deretter prosjektleder. Videre var han ansatt som i Bergen Kommune fra 2015 til 2021. Herunder i rollen som brannvernkoordinator, hvor han håndterte oppfølgning, planlegging og utbedring av branntekniske anlegg og utstyr på kommunale skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg. Han bidro også med opplæring av kommunalt ansatte på brannforebyggende arbeid, samt opplæring av personell for evakuering av kommunale bygg. Fra 2021 til 2023 arbeidet han i Teknisk Industrivern, der han hovedsakelig jobbet med forebyggende brannvernarbeid og tegning.

Med over 15 års arbeidserfaring innenfor brannsikring, tilbyr han gode løsninger for brannsikring av nybygg og for brannteknisk oppgradering av eksisterende bygg.