KONTROLL AV UTFØRELSE

A/STAB har erfarne ingeniører som utfører kontroller på byggeplassen. Dette gjelder bygningsfysikk som f.eks. tetthetsprøving og kontroll av vindtetting. Våtrom er et lovpålagt kontrollområde hvor A/STAB har erfarne ingeniører med våtromssertifikat til slike kontroller.

Ifm utarbeidelse av vei- og VA prosjekter, krever ofte myndigheter en uavhengig kontroll av utførelse.

A/STAB utfører en kontroll iht de forskrifter og normer som prosjektet er utarbeidet etter.

Oppgaven omfatter gjennomgang av prosjekteringsgrunnlag, rutiner rutinene til den som har prosjektert og utført arbeide, og befaring ( flere om det går over tid) med etterfølgende rapport om status, evt. kontrollrapport.

Dersom byggemyndighetene krever erklæring om ansvarsrett for kontroll av utførelse, kan A/STAB  påta seg ansvarsrett i slike kontroller.

A/STAB benytter dronebilder* ifm kontrollen, som gir et betydelig bedre dokumentasjon på gjennomførte tiltak, gjennom hele anleggsperioden.

*A/STAB er godkjent dronefirma med nødvendige godkjenninger og forsikringer

A/STAB tilbyr dronetjenster ifm Inspeksjon og dokumentasjon av anleggsplasser, bygningsmasse og tak.

Vi tilbyr bla. drone inspeksjoner med foto og filming ifm ved salg av eiendom, utarbeidelse av 3D terreng modeller.

A/STAB er godkjent dronefirma med nødvendige godkjenninger og forsikringer

Operatørnummer: NO.RPAS.08195 i Kategori: RO1, se; https://luftfartstilsynet.no/droner/kommersiell-bruk-av-drone/godkjente-droneoperatorer/?q=A%2FSTAB

Rapporten skal definere en metode for visuell inspeksjon av kummer ved en ensartet beskrivelse av:

  • Kummens deler
  • Feil og mangler (med gradering)
  • System for vekting av feil og mangler
  • Rapporten skal dekke spekteret fra helt enkel manuell registrering til bruk av kumscanner med rapportgenerator
  • Skal være et hjelpemiddel for bruk både internt hos ledningseiere og eksternt ved hjelp fra private firma

A/STAB gjennomfører uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven. A/STAB påtar seg ansvarsrett innenfor ansvarsområdet og utarbeider nødvendige kontrollrapporter.

 

A/STAB påtar seg oppgaven med ansvarsrett om å påvise at oppfyllelse av krav til lufttetthet er tilfredsstillende. A/STAB har nødvendig utstyr for å gjennomføre tetthetsprøving.

A/STAB har sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll er kvalifisert for å kunne påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak.

A/STAB har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for kontroll av brannteknisk utførelse.

A/STAB kan bistå med brannteknisk oppfølging i byggefasen, herunder mht. følgende:

  • Valg av produkter mht. brannklassifisering
  • Kvalitetssikring og forslag til detaljløsninger
  • Verifikasjon av at utførelsen samsvarer med brannkonseptet
  • Brannsikkerhet/rømning i byggefase

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
brann@a-stab.no
pa@a-stab.no

Roger Broderstad
Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.