A/STAB hjelper deg gjennom hele prosessen!

- vi gjør det kompliserte enkelt

Prosjekter

Her ser du noen av våre prosjekter og hvilket ansvarsområder vi har har

ULVENVEGEN 344

Kunde: Reli Os AS

Prosjekttype: Rådgivning og prosjektering ifm. leietakertilpasninger.

SILJUSLÅTTEN SYKEHJEM

Kunde: Hent

Prosjekttype: Oppføring av nytt sykehjem for Bergen kommune som totalentreprise. A/STAB er rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr) i prosjektet. Arkitekt er Asplan Viak.

SKIPAVIKA NÆRINGSPARK

Kunde: Skipavika Næringspark AS

Prosjekttype: Større kaianlegg, nærings- og industribygg med tilhørende veiframføring og infrastruktur.

Se flere prosjekter

3 GODE GRUNNER TIL Å JOBBE I A/STAB

Vi støtter hverandre og skaper et spennende miljø!

Vi ønsker å bygge opp en stab som er entusiastiske og som arbeider sammen mot våre felles mål. Vi ønsker å omgås mennesker på en likefrem, åpen og tillitsfull måte.

A/STAB skal skape et trivelig og effektivt arbeidsmiljø som virker stimulerende og utviklende på hver enkelt ansatt i organisasjonen

Ledige stillinger