Slide EIENDOMSUTVIKLING Reguleringsplan Eiendomsvurdering PROSJEKTERING Brannteknisk prosjektering (RIBr) Byggteknisk prosjektering Vei, vann og avløp UTFØRELSE Kontroll utførelse DRIFT Ansvarlig søker (SØK) Prosjektadministrasjon FDV-system Brannvern Ombygging A/STAB hjelper deg gjennom hele prosessen!

- vi gjør det kompliserte enkelt
EIENDOMSUTVIKLING Energisertifisering Tilstandsrapporter Teknisk forvaltning PROSJEKTERING UTFØRELSE DRIFT

PROSJEKTER

Her ser du noen av våre prosjekter og hvilke ansvarsområder vi har hatt

Cicigon Park

CICIGNON PARK

Kunde: NG Development AS

Prosjekttype: Brannprosjektering

Ulvenvegen 344

ULVENVEGEN 344

Kunde: Reli Os AS

Prosjekttype: Rådgivning og prosjektering ifm. leietakertilpasninger

Midtun skole

MIDTUN SKOLE

Kunde: Veidekke

Prosjekttype: Brannkonsept og branntegninger

3 GODE GRUNNER TIL Å JOBBE I A/STAB

Vi støtter hverandre og skaper et spennende miljø!
Vi ønsker å bygge opp en stab som er entusiastiske og som arbeider sammen mot våre felles mål. Vi ønsker å omgås mennesker på en likefrem, åpen og tillitsfull måte.
A/STAB skal skape et trivelig og effektivt arbeidsmiljø som virker stimulerende og utviklende på hver enkelt ansatt i organisasjonen