TEKNISK FORVALTNING

Teknisk forvalters hovedoppgave er å ivareta gårdeiers ansvar og plikter i eiendommene. Samtidig bidra til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen. Forvalter skal også overvåke lover og regler som kan påvirke deres ansvar som eier av eiendommen. 
sha-koordinering

VÅRE TJENESTER

A/STAB skal sørge for at den definerte standard på eiendommen blir opprettholdt, til en forutsigbar vedlikeholdskostnad. Forvalter skal også sikre at eier får den nødvendige bistand og underlag til å ta beslutninger for drift av brannvernarbeidet.

Årlig faste forvaltningsoppgaver

  • Administrasjon og oppfølging av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter.
  • Utarbeide årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter.
  • Oppfølging av nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler.
  • Innkjøp, kontakt med, og oppfølging av leverandører.
  • Løpende dialog med driftsansvarlig.
  • Vedlikehold av eiendommenes tegningsarkiver.
  • Rapportering og dokumentasjon via IT-baserte systemer.
  • Ivaretaking av myndighetskrav med fokus på internkontroll og HMS.
  • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering.
  • Brannvern – følge opp branndokumentasjon slik at den er oppdatert. Følge opp leietaker, samt sikre at brannsikkerheten blir ivaretatt ved endringer. Vi benytter bistand fra egne branningeniører ved behov.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.