PROSJEKTER

Her ser du noen av våre prosjekter og hvilke ansvarsområder vi har hatt

Cicigon Park

CICIGNON PARK

Kunde: NG Development AS

Prosjekttype: Brannprosjektering

Ulvenvegen 344

ULVENVEGEN 344

Kunde: Reli Os AS

Prosjekttype: Rådgivning og prosjektering ifm. leietakertilpasninger

Midtun skole

MIDTUN SKOLE

Kunde: Veidekke

Prosjekttype: Brannkonsept og branntegninger

Skipavika

SKIPAVIKA NÆRINGSPARK

Kunde: Skipavika Næringspark AS

Prosjekttype: Større kaianlegg, nærings- og industribygg med tilhørende veiframføring og infrastruktur

Bømoen

BØMOEN

Kunde: Bømoen AS

Prosjekttype: VA konsekvensanalyse og rammeplan

drift

ALLEHELGENSGATE 2

Kunde: Nrh Norge AS

Prosjekttype: Oppfølging av delentreprise for rehabilitering og salg av eiendommen

Siljuslåtten sykehjem

SILJUSLÅTTEN SYKEHJEM

Kunde: Hent

Prosjekttype: Oppføring av nytt sykehjem for Bergen kommune som totalentreprise. A/STAB er rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr) i prosjektet. Arkitekt er Asplan Viak

Hjellemarka

HJELLEMARKA II

Kunde: Bøe & Lepsøy

Prosjekttype: Prosjektledelse – prosjektgruppeleder – byggeleder – arealplan – VVA – RiB – RiBr – juridisk bistand

Kvartalet Landboden

KVARTALET LANDBODEN

Kunde: Bøe & Lepsøy Utbygging

Prosjekttype: Prosjektledelse og VVA