PROSJEKTADMINISTRASJON

A/STAB utfører alle typer prosjektledelse og prosjektadministrasjon i byggfaget og har lang erfaring og solid kompetanse innen prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Vi har erfaring som byggeleder, byggherreombud og SHA-koordinator.

  • Prosjekteringsleder: Lede og samkjøre prosjekteringsarbeidet i prosjekteringsfasen
  • Prosjektgruppeleder: Lede og samkjøre prosjektet med alle fag i utførelsesperioden
  • Prosjektledelse (PL): Lede prosjektet fra idé til ferdigstillelse
  • Byggeleder (BL): Representere byggherren i prosjektering og/eller utførelsesfasen
  • Byggherreombud: Representere byggherren på et overordnet nivå
  • SHA-koordinator: Koordinere Sikkerhet, Helse Arbeidsmiljøarbeidet i prosjektet
  • Byggelånskontrollør: Kontrollere at fakturert verdi stemmer med tilført verdi på byggverket

A/STAB sine prosjekteringsledere er spesialister og kan bidra i hele prosjekteringsprosessen fra idé til ferdigstillelse og overlevering av prosjektet. Vi sikrer at byggherren og brukernes krav og forventninger blir opprettholdt, samtidig som vi styrer prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

A/STAB samordner prosjektering og planleggingsarbeidet mellom de ulike fagmiljøene og sørger for at de kommer fram til et ferdig prosjektert bygg eller anlegg innenfor gitte rammer.

A/STAB har lang erfaring med å lede både store og små prosjekter i alle faser, fra idé og prosjektering til utførelse og overlevering av ferdig prosjekt.

Lede arbeidene for oppdragsgiver og-/eller tiltakshaver, der vi fører tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen 

Overordnet kontroll og ledelse av byggeprosjektet

SHA – KU/KP (koordinator – utførelse og prosjektering) er byggherrens representant i prosjektet og skal sørge for at plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
pa@a-stab.no

Roger Broderstad
Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.