PROSJEKTERING

A/STAB bistår med rådgivning og prosjektering i alle faser; fra ide til ferdig overlevert bygg! Vi har sentral godkjenning for prosjektering innen flere fagområder, og er en pålitelig partner på veien frem til ferdigstillelse.

ANSVARLIG SØKER (SØK)

A/STAB AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og har lang og bred erfaring med byggesaker.

En byggeprosess er komplisert og full av utfordringer. Vår oppgave er å gi råd, ivareta plan-og bygningsloven og være bindeleddet mellom kommunen, tiltakshaver og involverte foretak.

Målet vårt er best mulig saksgang for alle parter. Så smidig som mulig for tiltakshaver, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

Hos våre jurister får du hjelp med alle typer byggesaker, og vi bistår i byggemeldinger med bruksendringer, påbygg, større tilbygg, utgraving (underbygg), takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner og terrenginngrep.

Vi hjelper også med saker som begjæring om seksjonering og i delingssaker.

BRANNTEKNISK PROSJEKTERING (RIBR)

Vi har sentral godkjenning for prosjektering og kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 3.

Som RIBr er vårt hovedfokus å finne de optimale branntekniske løsningene. Dette gjør vi i tett samarbeid med kundene.

Jobben gjør vi basert på kost/nyttevurderinger, funksjonalitet, robusthet og andre flerfaglige tilpasninger til hvert enkelt prosjekt, verifisert mot funksjonskrav i TEK10/17.

Våre brannrådgivere tilbyr alle relevante leveranser innen RIBr-faget, helt fra tidlig skissefase med mulighetsstudier til branndokumentasjon ved overtakelse/bruksfase.

BYGGTEKNISK PROSJEKTERING

A/STAB leverer tjenester knyttet til byggeteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1.

Vi utfører byggeteknikk som  omhandler design og konstruksjon i følge med byggesaker.

A/STAB bistår med prosjektering av hovedkonstruksjoner og detaljer som til sammen gir  nødvendig informasjonen og grunnlag for å utføre et byggearbeider.

VEI, VANN OG AVLØP

A/STAB har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 både for vei, utearealer, landskapsutforming og vannforsynings- og avløpsinstallasjoner.

Våre kvalifiserte medarbeidere tilbyr tjenester innen fagområdene vei, vann- og avløpsteknikk.

Vi prosjekterer alt fra vei- og overflateplanlegging for boligfelt og næringsområder til rene vei- eller VA-prosjekter i tillegg til forprosjekter og kalkyler.

Brannkonsept hos A/Stab

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Knut Hjertholm
Partner / Daglig leder
T: 90 14 12 77
knut@a-stab.no

Knut er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.