OM OSS

illustrasjon2
A/STAB kjennetegnes på kvalitet og kompetanse i alle ledd, og er fremtidsrettet og nytenkende. Vi ønsker å være  en attraktiv leverandør og samarbeidspartner på Vestlandet.

Følg oss på sosiale medier for spennende oppdateringer på prosjekter og vår arbeidshverdag!

A/STAB ER EN FLERFAGLIG KONSULENTBEDRIFT INNEN BYGG- OG EIENDOMSBRANSJEN

Selskapet ble etablert i 2012 og består i dag av 30 dyktige medarbeidere.

Vi er en organisasjon med mangfold og et sterkt fagmiljø, hvor vi er opptatt av å gjøre hverandre gode.

A/STAB tilbyr rådgivere innen

Eiendomsutvikling, arealplanlegging, prosjektadministrasjon, byggteknisk prosjektering, brannteknisk prosjektering for bolig- og næringsbygg og byggesaksbehandling for private aktører.

LEDELSE

Daglig leder for A/STAB Knut Hjertholm er utdannet bygningsingeniør ved HiB. Hjertholm har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og som regionsdirektør i NEAS.
Fra 2001 hadde Knut ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak», «Prosjekt & Byggeledelse» og FM marked.

VÅRE KJERNEVERDIER

KVALITET

Kvalitet er første prioritet, både internt og i det produktet A/STAB leverer. Visjonen om å være blant de fremste i bransjen krever at vi alltid må arbeide med å forbedre kvaliteten.

LAGÅND

A/STAB skal bygge opp en stab som er entusiastiske og arbeider sammen mot et felles avtalt mål. Hver enkelt medarbeider får delta i prosessen med å sette målene vi arbeider mot. Vi ønsker å omgås mennesker på en likefrem, åpen og tillitsfull måte. A/Stab skal skape et trivelig og effektivt arbeidsmiljø som virker stimulerende og utviklende på hver enkelt ansatt i organisasjonen.

UTFORDRE

A/STAB skal våge å utfordre, og det skal være vår rolle i markedet. Vi utfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til å se bedre løsninger og våre medarbeidere til og ikke stivne i etablerte ideer.