DRIFT

Bygninger er normalt under konstant endring, noe som krever både bygningsmessig og forskriftsmessig kompetanse. A/STAB har bred erfaring fra drift av bygningsmasse og er således godt skikket til å ta vare på bygget ditt.

FDV-SYSTEM

Vi tilbyr et egenutviklet, skybasert system for branndokumentasjon og brannvernopplæring. Les mer på www.PROBRANN.no

I rollen som ansvarlig søker sørger vi for at byggherre mottar FDV-dokumentasjon.

BRANNVERN

A/STAB tilbyr bistand i arbeidet med brannvernforvaltning.

Denne bistanden omfatter dokumentasjon for ivaretakelse av pålagte oppgaver iht. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, herunder Forskrift om brannforebygging.

OMBYGGING

Vi bistår med prosjekt-, byggeledelse og SHA-koordinering ifm. leietakertilpasninger, brannteknisk oppgradering eller generelle ombygginger.

ENERGMERKING

Energiberegning er en viktig del av prosjektering av bygg.

Om du skal føre opp en ny bygning eller har behov for å dokumentere at eksisterende bygg overholder u-verdi-kravene i Teknisk Forskrift, trenger du en varmetapsberegning. Denne gir deg kontroll og dokumentasjon på om tiltakene tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift.

En varmetapsberegning gir kontroll og dokumentasjon på om tiltaket tilfredsstiller kravene i Teknisk Forskrift. Vi har kunnskap og programmer og vi kan hjelpe deg med beregningen.

TILSTANDSRAPPORTER

  • Vurdering av bygningers tilstand med kostnad for oppgradering/istandsettelse.
  • En vurdering av kostnader til fremtidig vedlikehold.
  • Vurdering av tekniske installasjoner og vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.

TEKNISK FORVALTNING

Teknisk forvalters hovedoppgave er å ivareta gårdeiers ansvar og plikter i eiendommene. Samtidig bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen. Forvalter skal også overvåke lover og regler som kan påvirke deres ansvar som eier av eiendommen. A/STAB skal sørge for at den definerte standard på eiendommen blir opprettholdt, til en forutsigbar vedlikeholdskostnad.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
pa@a-stab.no

Roger Broderstad
Avdelingsleder prosjektadministrasjon
T: 95 00 99 90
roger@a-stab.no

Roger har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.