FDV SYSTEM

Vi tilbyr et egenutviklet, skybasert system for branndokumentasjon og brannvernopplæring. Les mer på www.PROBRANN.no

I rollen som ansvarlig søker sørger vi for at byggherre mottar FDV-dokumentasjon.

sha-koordinering

https://probrann.no/

Hvorfor velge Probrann.no

  • Enkel grensesnitt for brukere, egne apper
  • Enkel oppstart, opp å gå på dagen
  • Enkel tilgang for brukere uten passord, link til probrann-app via mail
  • Enkel oppgavestyring, probrann varsler de som har oppgaver til rett tid.
  • Full kontroll på alle brannrutiner
  • Forenkle byggeadministrasjon
  • Probrann flytskjema

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
probrann.no
brann@a-stab.no

Andreas Tungvåg
Avdelingsleder brann
T: 926 01 501
andreas@a-stab.no

Andreas er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 20 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Over 8 års erfaring som mellomleder i rådgivende ingeniørforetak.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.