Blogg, Uncategorized

Opparbeiding av offentlig infrastruktur – hvordan unngå at mva. blir en endelig kostnad i prosjektet?

A/STAB - Ellen og Maria

I mange utbyggingsprosjekter stilles det krav om opparbeidelse av offentlig infrastruktur som skal overdras til kommunen/ fylkeskommunen ved ferdigstilling.

Inngående merverdiavgift utgjør en stor del av prosjektets totale kostnadsramme, og utbygger må derfor tidlig i prosjektet få kontroll på om kostnaden kan unngås og hvordan.

 

Dersom utbygger har fradragsrett for inngående merverdiavgift i prosjektet, vil overdragelsen av infrastrukturen til kommunen/fylkeskommunen normalt utløse tilbakebetalingsplikt for den fradragsførte merverdiavgiften. Bruken av momsavtale, herunder avtale om justeringsplikt, er det sentrale virkemiddelet for å unngå tilbakebetalingskrav av allerede fradragsført mva. For det tilfellet at utbygger ikke har rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i prosjektet, blir innbetalt mva. en endelig kostnad – med mindre det inngås avtale om justeringsrett med mottager av infrastrukturen.

 

Vår erfaring er det er flere fallgruver som kan medføre at fradragsført merverdiavgift må tilbakebetales eller at utbygger mister sin mulighet til å få refundert betalt merverdiavgift. En klar risiko er at utbygger ikke er kjent med sine muligheter eller havner i feil justeringsspor. Videre er det en risiko at utbygger ikke kjenner til hvilke utgiftsposter som kan medtas i justeringen og hvordan utgiften må dokumenteres. En tredje fallgruve er at justeringsavtalen inngås for seint. Det gjelder særlig strenge tidsfrister for avtaler knyttet til justeringsplikt. Til sist er det en risiko for at tidligere pådratte mva. kostnader blir «innelåst» på grunn av en restrukturering av selskapsstrukturen.

 

Har du prosjekter som fordrer opparbeidelse av offentlig infrastruktur, må det gjøres tidlige grep for å unngå at mva blir en endelig kostnad. Våre jurister bistår med dette – ta kontakt med oss i dag!

Ellen

Ellen Høysæter-Fjelddalen
Avdelingsleder eiendomsutvikling
T: 901 96 356
ellen@a-stab.no

Ellen er utdannet jurist ved UiB og har siden 2012 jobbet innenfor eiendomsfeltet i både privat og offentlig sektor. Ellen arbeidet flere år med salg av fast eiendom, før hun i 2015 begynte som leder for plan- og byggesaksetaten i Austevoll kommune. Deretter arbeidet Ellen som advokatfullmektig, og senere som advokat, i Advokatfirmaet Pind hvor hun bistod private og offentlige kunder i saker knyttet til plan- og byggesak, forvaltningsrett og andre tilgrensende rettsområder innenfor eiendomsfeltet. Hun har solid kjennskap til prosessene med eiendomsutvikling fra A til Å, blant annet fra mulighetsstudier, planarbeid, utbyggingsavtaler, dispensasjonssaker, klageprosesser, fradeling- og byggesaker.

Maria

Maria Kongestøl
Jurist/ Faglig leder eiendomsutvikling
T: 95870305

maria@a-stab.no

Maria er utdannet jurist med master i rettsvitenskap (2012), og videreutdanning i planrett (2018), fra Universitetet i Bergen.
Maria har jobbet med fast eiendom siden 2012, og har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun startet sin karriere med salg av fast eiendom i det private markedet, før hun deretter gikk over til offentlig forvaltning. Maria jobbet som juridisk rådgiver for rådmannen i Osterøy kommune, der arbeid med utbyggingsavtaler stod helt sentralt. I tillegg var Maria leder for Teknisk Forvaltning i kommunen, hvilket bestod av avdelingene byggesak, landbruk, kart og oppmåling.
Etter flere år i Osterøy kommune gikk Maria over til det private næringsliv. Hun ble ansatt i Rambøll for å få på plass en ny avdeling for eiendoms jus i Bergen. Avdelingen kom raskt i full drift, og Maria bistod både offentlige og private kunder med plan- og bygningsrett, grunnerverv, utbyggingsavtaler, og generell juridisk rådgivning i tilknytning til eiendomsutvikling.
Maria startet som faglig leder for Eiendomsutvikling i A/STAB i 2022.

Flere innlegg

A/STAB ROGALAND

Vi i A/STAB har drevet med juridisk og teknisk rådgivning, og prosjekterings tjenester i Vestlandsregionen i over 10 år. A/STABs aktivi...