Blogg

Ny lokal brannforskrift i Bergen

I 2004 ga en ny lokal brannforskrift Bergen Brannvesen forsterket adgang til å føre tilsyn med 1890-års bygårdene, omsorgsboliger og bygninger med særlig stor brannsmitte i kommunen.      

Denne tilsynsadgangen ble i 2022 utvidet til å gjelde alle grupper bygg basert på følgende kriterier:

 

   • Risiko for tap av liv og helse.

   • Risiko for tap av materielle verdier.

   • Brannspredningsfare.

   • Erfaringsmessige brudd på forebyggende plikter.

  • Erfaring med antall brannhendelser.

 

Eksempler på bygg som omfattes av den siste forskriftsutvidelsen er utleieboliger og mindre serverings­steder med frityr, gass, grill o.l. Bergen brannvesen kan med den nye forskriften i hånd pålegge retting av feil og avvik iht. brann- og eksplosjonsvernloven også for slike bygg.

 

Byggeiere som får tilsyn av brannvesenet og pålegges å gjennomføre brannverntiltak vil erfaringsmessig ha sterkt behov for hjelp til:

 

   • Å vurdere kost/nytte av ulike tiltak.

   • Å vurdere og drøfte (ev. påklage) enkelte pålegg gitt av brannvesenet.

   • Bistand mht. å finne optimale løsninger både faglig og kostnadsmessig.

   • Bistand mht. gjennomføring av tiltak (det er plenty av «fagfolk» i byggebransjen som ikke har tilstrekkelige brannfaglige kunnskaper).

  • Å gjennomføre tilstandsanalyser og/eller risikoanalyser (jfr. Internkontrollforskriftens § 5).

 

 

A/STAB AS er det eneste brannrådgiverforetaket i Norge som har ansatt et eget BRANNOMBUD. Trygve Conradi, som tidligere var brannsjef i Bergen og Drammen, og har landets lengste fartstid som brann­rådgiver, besitter denne rollen.

Trygve passer som hånd i hanske når det gjelder overnevnte vurderinger og bistand, og er klar til å bistå.

TA KONTAKT!

Trygve

Trygve Conradi
Brannrådgiver
T: 951 34 535
trygve@a-stab.no

Trygve er en svært engasjert og motiverende brannrådgiver, som bidrar med kreative løsninger og faglig tyngde. Spesielt fremheves hans spisskompetanse innen brannsikker ventilasjon. Trygve er utdannet siv.ing., og har vært brannsjef både i Bergen og i Drammen, samt brannrådgiver i flere foretak. Conradi AS var første brannrådgiver i Norge med sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse. I sin snart 50 års arbeidskarriere har han også gjennomført omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhet innen brannvern, samt vært brannteknisk sakkyndig eller meddommer i en rekke sivile saker og straffesaker. Trygve begynte i A/STAB i 2018, og utfører blant annet uavhengige kontroller av brannkonsept, men også oppdrag som brannombud https://a-stab.no/drift/brannvern/#brannombud

Flere innlegg

Rekkefølgekrav – Må utbygger ta regningen?

Å innfri rekkefølgekrav i arealplan utgjør ofte en stor del av kostnadene i prosjektet. Våre jurister Maria Kongestøl og Ellen Høysæter-Fjelddalen gir råd om hvordan utbygger kan unngå å sitte igjen med hele regningen.

Ny lokal brannforskrift i Bergen

I 2004 ga en ny lokal brannforskrift Bergen Brannvesen forsterket adgang til å føre tilsyn med 1890-års bygårdene, omsorgsboliger og bygninger med særlig stor brannsmitte i kommunen.