Blogg

Konsekvenser ved feilmontering av branndører

Branndører blir svært ofte feilmontert.  Vi ønsker med dette å informere om problemstillingen slik at bransjen sammen kan bli bedre.

Bildet illustrerer typisk feilbruk (brannskum over B30 dørkarm).

Store konsekvenser

Feilmonterte branndører medfører potensielt store reklamasjonskostnader, samt utsatt midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Dette i tillegg til økning av potensielt skadeomfang ved brann og i verste fall dødsfall som følge av rask brannspredning via feilmonterte branndører.

Brannskum

Det finnes mange forskjellige leverandører av brannfugeskum. Ofte står det nevnt i produktbeskrivelse at produktet er godt egnet til bruk rundt dørkarm på branndører, hvor det videre i databladet spesifiseres at det aktuelle produktet kun er egnet for bruk i helstøpte konstruksjoner som LECA, betong-elementer o.l., med fugedybder varierende fra 140-200 mm. Noen 2-komponent fugeskum er klassifisert og godkjent for brannsikring av tekniske gjennomføringer i brannskiller, men ikke for bruk rundt branndører.

Uansett hvor god brannklassifisering brannskum måtte ha, er det montasjeanvisning tilhørende den aktuelle branndøren som skal følges.

 

Oppsummert

Det er lett å la seg lure av misledende produktbeskrivelser. Dette, kombinert med generell manglende kompetanse for innsetting av branndører er nok hovedgrunnene til feilmonterte branndører ute på byggeplass.

Ved bestilling av branndører må det sørges for at aktuell montasjeanvisning er tilgjengelig for de som faktisk monterer branndørene. Montasjeanvisning vil også spesifisere akseptert lysåpning mellom karm og vegg, samt andre forhold som kreves for at nettopp den branndøren skal opprettholde forutsatte ytelser. Brannskillet er ikke sterkere enn det svakeste punktet.

De fleste dørprodusenter har tilsvarende beskrivelse for isolering rundt dørkarm. Generelt skal lysåpning mellom karm og vegg dyttes hardt med ubrennbar isolasjon i karmens bredde og fuges iht. anførte røyktetthetskrav (Sa) og lydkrav (Rw). Lysåpning mellom karm og vegg skal begrenses til minimum 10 mm og maks 20-30 mm.

  • Sjeldent kostnadsbesparende å benytte brannfugeskum, tvert imot.
  • Tilpasse veggen og ikke døren.
  • Dialog mellom de som bestiller og de som monterer aktuelle dører.
  • Dialog mellom utførende og RIBr.
  • Følg aktuell montasjeanvisning.

Har du eller ditt firma branntekniske utfordringer, ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 

TA KONTAKT!

Kim

Kim Ledahl
Brannrådgiver
T: 995 54 940
kim@a-stab.no

Kim jobber som brannrådgiver i brannavdelingen.

Han har utdannelse som Byggmester i tømrerfaget og er i tillegg BMTF sertifisert takstmann.

Kim har over 10 års arbeidserfaring innen brannsikring og brannvern, og har blant annet jobbet som prosjektansvarlig og daglig leder ved Bratex AS.
I bakgrunn har han også erfaring fra utførende arbeid som brannmontør.
Kim sin spisskompetanse er passiv brannsikring av eksisterende- og nybygg, og hans erfaring med brannsikring av byggverk i praksis er en styrke han har med seg inn i rollen som brannrådgiver.

Kim har god produktteknisk kunnskap, liker å tenke utenfor boksen og har et stort ønske om å heve bransjestandarden for brannsikring på Vestlandet.

Flere innlegg

Rekkefølgekrav – Må utbygger ta regningen?

Å innfri rekkefølgekrav i arealplan utgjør ofte en stor del av kostnadene i prosjektet. Våre jurister Maria Kongestøl og Ellen Høysæter-Fjelddalen gir råd om hvordan utbygger kan unngå å sitte igjen med hele regningen.