Blogg

A/STAB er sertifisert som Great Place to Work

I A/STAB har vi stort fokus på medarbeiderne våre og et ønske om å være en foretrukket arbeidsplass i vår bransje. November 2021 oppnådde vi sertifisering som Great Place to Work – på første forsøk. Dette er i stolte av!

Menneskene som jobber i A/STAB er vår desidert viktigste ressurs og vi jobber derfor aktivt med å utvikle oss som arbeidsplass. Det at medarbeiderne selv har rangert oss til å være en god plass å jobbe, gir oss inspirasjon til å fortsette det videre arbeidet med arbeidsmiljø- og kulturutvikling.

En god arbeidsplass er et sted hvor du har tillit til de du jobber for og med, er stolt av jobben dere gjør, og føler fellesskap med dine kollegaer.

I 2022 er målet vårt å bli rangert på listen over landets beste arbeidsplasser.

Great Place to Work er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av høy grad av tillit.

 I kjernen av vårt arbeid ligger Trust Model© – som gir oss selve definisjonen av en god arbeidsplass. Modellen er basert på 30 år med forskning og data samlet inn gjennom vår medarbeiderundersøkelse Trust Index©. Denne undersøkelsen blir årlig tatt av millioner av mennesker verden over.

Årlig publiserer vi listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Hensikten med denne listen er å trekke frem de som lykkes med fokuset på kultur og lederskap, samt inspirere flere organisasjoner med å ta fatt på egen utvikling. Great Place to Work-sertifiseringen er første milepæl på veien til en plass på listene over Norges Beste Arbeidsplasser.

Ved å gi organisasjoner mulighet til å sammenligne seg selv opp mot den mest pålitelige og omfattende definisjonen av en god arbeidsplass håper vi å gi verden en ny og global standard for hva folk kan forvente å oppleve på arbeidsplassen. Vår misjon er å skape et bedre samfunn ved å skape fantastiske arbeidsplasser for alle.

www.greatplacetowork.no