PROSJEKTER

Her ser du noen av våre prosjekter og hvilke ansvarsområder vi har hatt

Cicigon Park

CICIGNON PARK

Kunde: NG Development AS

Prosjekttype: Brannprosjektering

Ulvenvegen 344

ULVENVEGEN 344

Kunde: Reli Os AS

Prosjekttype: Rådgivning og prosjektering ifm. leietakertilpasninger

Midtun skole

MIDTUN SKOLE

Kunde: Veidekke

Prosjekttype: Brannkonsept og branntegninger

3 GODE GRUNNER TIL Å JOBBE I A/STAB

Vi støtter hverandre og skaper et spennende miljø!
Vi ønsker å bygge opp en stab som er entusiastiske og som arbeider sammen mot våre felles mål. Vi ønsker å omgås mennesker på en likefrem, åpen og tillitsfull måte.
A/STAB skal skape et trivelig og effektivt arbeidsmiljø som virker stimulerende og utviklende på hver enkelt ansatt i organisasjonen