HJELLEMARKA II

Hjellemarka II er en del av planområdet sør for Søfteland i Os. Området er kupert og ikke tidligere utbygd. Området er på 70 da og omfatter 180 boenheter i rekkehus og boligblokker. Områder er fortsatt under utvikling. Prosjektet omfatter både rekkehus, boligblokker og 4 og 6 manns boliger i 9 boligfelt.

Prosjektet omfatter også infrastruktur som vei og VA anlegg. Prosjektet har en ramme på ca. 260 mill.

Arbeidet omfatter

Daglig leder i A/Stab, Knut Hjertholm har via tidligere arbeidssted hatt oppgave som prosjektleder, og arbeid med hele planarbeidet for byggefeltet. A/STAB ble valgt som prosjektleder på utbygning av 180 boenheter ved Hjellemarka II. Vi har hatt, og har fortsatt ansvar for prosjektering og oppfølging av infrastruktur som Vei og VA tekniske anlegg. Vi har hatt ansvar for all prosjektering under utbygging av feltene. I samarbeid med arkitekt har A/STAB ansatte hatt ansvar for prosjektering av byggefelt med RIB og RIBr. A/STAB har også via samarbeidspartnere fulgt opp de andre fag i prosjektet, og har ansvar for byggeledelse med koordineringen av arbeidet med infrastruktur på offentlig veianlegg og de enkelte byggefelt. Vi har også forestått alle kalkulasjoner ifm evaluering og bestemmelser for utbygger.

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål
Knut Hjertholm

Knut Hjertholm er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.