BØMOEN

Områdeplan; Bømoen AS overtok Bømoen fra Forsvarsbygg/Skifte Eiendom.

Det er i områdeplanen lagt opp til utbygging av både nærings- og boligområder.

A/STAB AS var engasjert til å utarbeide VA-rammeplan

Arbeidet omfatter

 På vegne av eier og tiltakshaver Bømoen AS har 3RW Arkitekter utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for fremtidig utvikling av området. I forbindelse med dette arbeidet var A/STAB engasjert til å utarbeide VA-rammeplan for vannforsyning, avløp og overvannshåndtering.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål
Gaute Baarøy

Gaute Baarøy er sivilingeniør i samfunnssikkerhet og ingeniør i teknisk planlegging fra UIS, og har bred arbeidserfaring fra konsulentbransjen, Statens vegvesen og entreprenørbransjen. Gaute kom til A/STAB i 2012 og jobbet før det som prosjektleder i planfirmaet Opus Bergen AS, hvor han også var partner.
Gaute har jobbet med alt fra praktisk entreprenørarbeid til arealplanlegging, utredninger/analyser, veg/ VA-planlegging og landmåling. Gautes spesialkompetanse er utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende utredninger samt veiplanlegging.