ALLEHELGENSGATE 2

Bygget ble rehabilitert i 2011, men det gjenstod betydelig arbeid som skulle gjennomføres etter at eiedommen ble solgt.

Samlet blir det investert ca. 75 millioner for å bringe eiendommen opp til en moderne og effektiv standard.

Arbeidet omfatter

8-9 etg: Ny oppbygging av innredning, tak, vegger, himling og tekniske føringsveier.
Nye toaletter og VVS.
Oppgradering av inngangspartier og trappehus.
Nye vinduer med solbeskyttelse mot Allehelgensgate i 5.–9. etg.
Ny fasade i 3.–9. etg. og nytt isolerende skall på utsiden.
8. og 9. etasje fikk ny fasade med etterisolert 15 cm vegg i 8. etasje.
Nytt varme- og ventilasjonsanlegg i 8.-9. etg.
Nytt el-anlegg og ny belysning i 8.-9. etg.
Nytt sprinkleranlegg i 8. og 9. etg.
Nytt alarm- og adgangskontrollsystem i 8. og 9. etg.
Samlet blir det investert ca. MNOK 75. for å bringe eiendommen opp til en moderne og effektiv standard.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål
Roger Broderstad

Roger Broderstad har svennebrev i tømrerfaget fra 2006, er utdannet Høgskoleingeniør innen byggfag og bedriftsøkonom fra Narvik Ingeniørhøgskole. Ferdig utdannet i 1991, og er i tillegg utdannet pedagog fra Høgskolen i Narvik (2007). Roger jobbet først 7 år som ingeniør/prosjektleder hos totalentreprenør, og startet deretter eget entreprenørfirma og drev som daglig leder i 12 år. Firmaet ble avviklet i 2010 og Roger fortsatte sin karriere som faglærer på videregående skole før han kom til A/STAB i 2012. Hans spisskompetanse er prosjektledelse av både store og små prosjekt, som totalentrepriser og andre kontraktsformer. Dette gjelder både tre- betong- mur og stålbygg.