Optimal brannsikring av ventilasjonsanlegg

Funksjonskravet til brannsikker ventilasjon i TEK17 gir muligheter for andre løsninger enn preaksepterte. Brannisolering av ventilasjonskanaler er både tidkrevende, kostbart … Fortsett å lese Optimal brannsikring av ventilasjonsanlegg