Kunngjøring

13.06 2019

Børdalen næringsområde - Offentlig ettersyn av reguleringsplan, Samnanger kommune.