Kunngjøring

12.02 2018
Varsel om  oppstart av reguleringsplan for Ytrebygda, gnr 107 bnr 26 m.fl., Smalhushaugen Næringsområde, Bergen kommune.